اسکریپت فرم تماس با ما ایجکس با قابلیت ارسال فایل - جم اسکریپت


دانلود اهنگ تبلیغات

اسکریپت فرم تماس با ما ایجکس با قابلیت ارسال فایل

اسکریپت فرم تماس با ما ایجکس با قابلیت ارسال فایل

Ajax Contact Form نام اسکریپتی کاربردی در زمینه ایجاد فرم تماس با ما در وب سایت می باشد . شما از این اسکریپت میتوانید برای ایجاد فرم تماس با مای ایجکس با قابلیت افزودن فایل و ارسال به ایمیل استفاده کنید. از قابلیت های این اسکریپت می توان به وجود قالب ها و نمونه های […]

ادامه مطلب